IMP

Stereo pojačalo za slušalice
Izlazna snaga: min. 130mW (na opterećenju 32 ohma)
Kompatibilnost: maksimalno 65mA RMS u 16-600 ohma
Cijevi, po kanalu: 6J6 (pogonski stupanj), 7AK7 (izlazni stupanj)

IMP je cijevno OTL (Output TransformerLess – bez izlaznog
transformatora) bazirana na vlastitoj hibridnoj MT-OTL tehnologiji. IMP je
prvenstveno namjenjen slušalicama impedancije 32 ohma ili veće.

* MT-OTL tehnologija – plod vlastitog razvoja, MT je skraćenica za ‘Mirror
Triode’, tj. Zrcalna Trioda. Radi se o hibridnom elementu koji nasuprot
izlaznim triodama u sklopu postavlja njihovu vlastitu zrcalnu kopiju, u
push-pull ustroj. No, za razliku od klasičnog push-pull sklopa, rezultat
nije kombinirani element koji potiskuje parne harmonike (prihvatljiva ali ne
i najpoželjnija karakteristika push-pull topologije), već udvostručenje
izlazne triode. Rezultat je jednak radi dvije paralelne triode u SE (Single
Ended) ustroju, i karakteristično za taj ustroj, sačuvan je prirodna
raspodjela harmonika. MT sklop istovremeno automatski osigurava ispravne
radne uvjete za izlaznu triodu u strogoj klasi A, tako da sklop nema
podešavanja, niti posebnih zahtjeva za uparivanje cijevi – i uz sve to
donosi i uštedu energije i smanjeno generiranje topline. Propusni opseg
MT-OTL pojačala je izuzetno širok i proteže se iznad mogućnosti svih
trenutno standardnih HD digitalnih formata.

* Doživotna garancija za izlazne cijevi – OTL pojačala u pravilu prati glas
‘žderača cijevi’. Radi toga smo odabrali visokopouzdane pentode s
visestrukim upravljanjem koje se mogu konfigurirati na mnogo načina.
Odabrali smo najlinearniju triodnu konfiguraciju koja po tom parametru
nadmašuje čak i legendarnu 300B triodu, a ujedno je i najpovoljnija za OTL
konstrukciju. Cijevi su posebno knstruirane za vojsku i mornaricu i
originalno su specificirane za minimalno 10000 sati kontinuiranog rada, u
najtežim uvjetima. Radi toga su se koristile i u repetitorskim pojačalima
ugrađenim na podmorske telekomunikacijske kablove, gdje je dokumentirana
trajnost preko 100000 radnih sati. Koristimo ih vrlo konzervativno, za ekstremno dugo trajanje.

* Dva ulaza s prolazom za kaskadiranje prema drugim komponentama – u slučaju integracije u sustav gdje se dijele izvori signala, predvidjeli smo
selekciju dva ulaza, uz polazne (‘link’) konektore za spajanje na druga
pojačala. Na ovaj način moguće je koristiti pojačalo za slušalice bez
uključivanja ostatka sustava.

* Pažljivo filtriranje i regulacija napona napajanja – čak i prosječne
slušalice lako reproduciraju signale reda mikrovolta, a SE topologije (što
je efektivno način rada MT-OTL pojačala) u pravilu nemaju veliko
potiskivanje smetnji iz napajanja. Ovakva situacija zahtijeva posebnu pažnju
pri osiguravanjeu kvalitetnog, stabilnog i tihog napajanja sklopova
pojačala. U oba pojačala napajanje je višestruko filtrirano, stabilizirano
upotrebom niskošumne naponske reference i ponovno filtrirano kako bi se
osigurao stabilan napon i stabilna izlazna impedancija napajanja.

* IMP koristi samo odvojeno finalno filtriranje, što je još uvijek nekoliko korka ispred mnogih konkurentskih konstrukcija.