LEX

Monoblok hibridno izlazno pojačalo

Nominalna snaga: 100W na opterećenju 8 ohma
Nebalansirani RCA (50k) i balansirani XLR (5k) ulaz, 700mV za punu izlaznu snagu
Cijevi, po kanalu: 6EB8 (2 komada, pojacanje), 6AL5 (Indikator snage)

LEX je izlazno pojačalo hibridnog ustroja, koncipirano da sinergistički spaja prednosti cijevne i poluvodičke amplifikacije. Za razliku od klasičnog hibridnog ustroja, gdje su tipično cijevni stupnjevi zaduženi za naponsko a poluvodički za strujno pojačanje, LEX konceptualno koristi poluvodiče paralelno s cijevima, koristeći topologiju tzv. OTL pojačala (cijevno pojačalo bez izlaznog transformatora), tako da je izlazni cijevni stupanj spojen na zvučnik, i ima kontrolu nad njim. Poluvodički stupanj je konceptualno spojen paralelno izlaznom stupnju OTL dijela i radi kao množač impedancije, stvarajući stotine virtualnih kopija cijevnog izlaznog stupnja spojenih paralelno, što omogućava postizanje potrebne izlazne snage.
Ovaj pristup rezultira minimalističkom pojačivačkom ‘jezgrom’ u kojoj signal prolazi kroz samo dva stupnja (prvi daje svo naponsko pojačanje), uz skup naprednih sklopova koji su tome podrška.

* Inherentno balansirani ustroj dobiven korištenjem OTL topologije omogućava maksimalnu fleksibilnost odabira ulaznog signala. Proširen je i na izlazni cijevni stupanj izbjegavajući jedan od tipičnih problema OTL topologija koji uzrokuje asimetriju u izlaznom stupnju.

* Poluvodički dio je višestruko predimenzioniran i izveden originalnim Hitachi lateralnim MOSFET-ima u metalnom kučištu, koji su razvijeni za rad u audio pojačalima, i posebno selektirani za LEX tako da unutar istog tipa kao i svog komplementa odstupaju najviše 3%.

* Kritični ‘Prvi Watt’ u punoj klasi A je garantiran za sva opterećenja iznad 3 ohma. Cijevni dio radi isključivo u klasi A s rezervom daleko iznad maksimuma koje pojačalo može isporučiti, što uz odabir radne točke lateralnih MOSFET-a u polivodičkom dijelu osigurava maksimum lineranosti za sve jace signale.

* Iuzetno širok propusni opseg dobiven korištenjem OTL topologije kao osnove pojačanja proteže se u podrucje MHz. Ipak, radi imuniteta na smetnje, on je limitiran na 250kHz čime je omogucena maksimalno vjerna reprodukcija signala iz svih izvora trenutno u uporabi, ukljucivo i digitalne formate sa frekvencijama uzorkovanja do 384kHz.

* LEX ne koristi globalnu povratnu vezu, čak niti za uspostavljanje radnih točaka sklopova, kako bi se izbjegla izuzetno nepoželjna pojava multipliciranja harmonika i intermodulacijskih komponenti i sačuvala vjernost ulaznog signala. Poluvodički strujni izvori i servo sustav osiguravaju precizno održavanje radnih točaka bez ikakvog podešavanja od strane korisnika.

* Precizni indikator snage bez ‘mrtve zone’ izveden je za razliku od uobičajenih riješenja s poluvodičkim ispravljanjem, pomoću cijevnog ispravljača koji nema napona praga ispod kojeg instrument ne pokazuje nikakav signal.

* Sofisticirane tehnike kontrole impedancije napajanja koriste se u ukupno 6 neovisnih naponskih izvora koji napajaju sklopove koji obrađuju audio signal, uključivo odvojeno napajanje za poluvodički stupanj s posebnim transformatorom i nerezonantnom bankom filtera u 2 stupnja. LEX ne koristi globalnu povratnu vezu što zahtijeva kompletno predvidljivo ponašanje napajanja opterećenih strujom moduliranom audio signalom, radi čega niti napajanja ne koriste stabilizacijske sklopove s povratnom vezom.